Gå vidare till innehållet

Föreningen Auktoriserade Revisorer

FAR anger att RR6:99 gäller som grund, med undantag för de fall då BFN:s allmänna råd är tillämpliga. Därför hänvisas till RR respektive BFN.