Gå vidare till innehållet

Bokföringsnämnden

BFN anger hur leasingavtal ska redovisas av icke-noterade bolag som inte valt att tillämpa RR6:99.

Mot bakgrund av att det kan vara komplicerat och resurskrävande att klarlägga och redovisa den ekonomiska innebörden av ett avtal anger BFN:s allmänna råd att alla leasingavtal ska redovisas som operationella leasingavtal. Avtal som betecknas som hyres- eller leasingavtal men med villkor som gör att det rättsligt är att jämställa med med avbetalnoingsköp ska i redovisningen behandlas som sådant och är således inte leasingavtal enligt BFN:s vägledning.

 

Källa: bfn.se 2006-12-29