Gå vidare till innehållet

För dig som kund

Vårt affärsupplägg bygger i korthet på ett fast hyrespris under den ursprungliga avtalstiden. Option till framtida köp till ett bedömt marknadsvärde vid avtalstidens utgång kan förekomma.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Avtalstiden är vanligen mellan 3 och 10 år.

Uppförandet betalar du antingen kontant eller via hyran. Om du väljer att förvärva byggnaden efter avtalstidens slut är priset ofta fördelaktigt. En eventuell nedmontering debiteras till självkostnadspris med påslag för entreprenörsarvode.

Ett avtal som inte sägs upp förlängs automatiskt ett år i sänder och under den förlängda hyrestiden justeras hyran i förhållande till värdet vid förlängningens början.

I hyresavtalet ingår två års garanti, men du står för drift, skötsel och service. Hyran är fast och betalas vanligen årsvis i förskott. Vi svarar för försäkring mot brand och vattenskada.