Gå vidare till innehållet

Marknad och kunder

Nordic Modular är en ledande aktör i Norden inom produktion, försäljning och uthyrning av lokaler i modulbyggnader.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Delmarknader

Marknaden för modulbyggnader är uppdelad i olika delmarknader beroende på upplåtelseform och användningsområde. Nordic Modular verkar inom flera av dessa delmarknader genom dotterbolag. Sverige är huvudmarknaden, men viss verksamhet bedrivs även i Norge, Danmark och Finland.

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden. Kunderna utgörs främst av kommuner och större företag.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna. Användningsområdena omfattar allt från byggbodar till flyttbara byggnader av hög kvalitet för kontor, äldreboenden, skolor och förskolor. Kunderna är främst kommuner, landsting och större företag. Flexator tillverkar även de moduler som Temporent hyr ut.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder. Kunderna utgörs främst av kommuner. Genom dotterbolaget Hagtornet Modul AB och intressebolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av tillfälliga bostäder i smålägenheter.

Drivkrafter

Omkring tre fjärdedelar av Nordic Modulars omsättning härrör från den offentliga sektorn vars lokalbehov i stor utsträckning styrs av demografiska faktorer, såsom migration, förändringar i barnafödandet och ökande andel äldre i befolkningen. Variationen är större på lokal nivå än på nationell nivå. På företagssidan styrs efterfrågan främst av konjunkturen.

Efterfrågan på hyreserbjudanden växer trendmässigt drivet av ökade krav på flexibilitet och allt kortare framförhållning i bedömningen av framtida lokalbehov.

Ökade krav på kapitalrationalisering i företag gör det också alltmer intressant att styra från fasta till rörliga kostnader, liksom besparingar i offentlig sektor som ofta leder till att man föredrar rörliga utgifter i stället för större investeringar.

Flexators erbjudande innebär flera fördelar framför traditionell byggteknik. Flyttbarheten säkrar byggnadernas värde och möjliggör leasing. Kostnadsfördelarna i standardiserade modulbyggnader, benämnda kataloghus, möjliggör också många projekt som annars inte skulle realiseras på kommersiella grunder.

Konkurrenter

Temporents konkurrenter är framför allt Cramo Adapteo, Expandia, Ramirent och Indusgruppen. Flexator konkurrerar ofta med byggmästare om traditionella totalentreprenader för stationära byggnader. Moelven Byggmodul är den främsta konkurrenten inom flyttbara byggnader.