Gå vidare till innehållet

Finansiella mål

  • 5 procent årlig organisk tillväxt i EBITDA.
  • 20 procent avkastning på sysselsatt kapital.
  • Räntebärande nettoskuld högst 3,5 gånger EBITDA.

EBITDA, MKR

EBITDA

 

EBITDA Tillväxt

EBITDA tillväxt

 

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA

Räntebärande nettoskuld

 

Räntebärande nettoskuld, MKR

Räntebärande nettoskuld

 

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning sysselsatt kapital