Gå vidare till innehållet

Finansiella tabeller

Här ges en översiktlig bild av Nordic Modulars ekonomiska och finansiella ställning. Tabellerna i underliggande sidor visar bland annat resultaträkning och balansräkning för koncernen.

Uppgifterna i detta avsnitt har hämtats i årsredovisningarna för respektive år.