Gå vidare till innehållet

Revisorer

Auktoriserade revisorn Stefan Andersson-Berglund, från Ernst & Young AB, är vald till ordinarie revisor för moderbolaget för tiden till och med årsstämman 2016. Arvode utgår enligt godkänd räkning.