Gå vidare till innehållet

Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Om Nordic Modular Group

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Flyttbara modulbyggnader är ett attraktivt alternativ för de kunder som vill utöka sina lokaler med ett minimum av störning i sin befintliga verksamhet:
- Kort byggtid
- Låg kalkylrisk
- Begränsad risk för kvalitetsfel
- Enkelt att snabbt anpassa lokalytan efter växlande behov

Finansiella Rapporter

Certifierade verksamheter

Verksamheten som bedrivs i dotterbolagen Temporent och Flexator är kvalitets-och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.